Chào mừng Quý cha mẹ học sinh đến trang thông tin điện tử của Trường Mầm non Khu chế xuất Tân Thuận
Thứ ba, 17/5/2022, 7:46
Lượt đọc: 26

Hội thu hoạch heo đất năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH- HKH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Hội khuyến học Phường Tân Thuận Đông về việc thực hiện chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” – Tổ chức Hội thu hoạch heo đất năm 2021 cùng mục đích tạo nguồn quỹ cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bằng hình thức tiết kiệm đối với trẻ, cha mẹ học sinh, CB - GV- NV nhà trường. Hình thành thói quen tiết kiệm cho trẻ, góp phần thiết thực chăm lo cho các bạn học sinh nghèo ngay tại lớp học, của trường mình đang học. Giáo dục tinh thần yêu thương cho trẻ, biết giúp đỡ chia sẻ đối với bạn có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giáo dục nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ. Động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích cao trong công tác học tập, giáo dục; góp phần xây dựng “Xã hội học tập” ngày càng vững mạnh. Trường Mầm non Khu chế xuất Tân Thuận đã thực hiện chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” – Tổ chức Hội thu hoạch heo đất năm 2021 với những hình ảnh sau:

Tác giả: Trương Thị Tuyết Hạnh

Viết bình luận

88